Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea, dezvoltarea, perfecţionarea unor competenţe ori unităţi de competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare. La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă au dreptul să participe absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente. În continuare puteți vizualiza oferta de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă a Facultății Management. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa www.postuniversitare.ase.ro.

Programe postuniversitare de 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar)

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)