„Fii propriul tau manager – gestioneaza-ti eficient timpul si resursele”
PROIECT CERCETARE

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR – CALE DE CREȘTERE A PERFORMANŢEI SISTEMULUI EDUCAŢIONAL UNIVERSITAR – MANPRO
Acord de grant nr.55/SGU/NC/I
Director de grant: Prof.univ.dr. Rǎzvan Cǎtǎlin DOBREA

Proiectul “Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a performanței sistemului educațional universitar” – ManPRO”, finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Management (MAN).

Obiectivul general al proiectului:
Prevenirea si remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din Bucuresti prin integrarea in programe remediale a unui nr. de 200 de studenti, aflati in situatia de risc de abandon si prin implementarea unui program de coaching, dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră pt.aceeasi colectivitate de studenti.

Obiective specifice:
OS1. Reducerea numarul de studenti care abandoneaza studiile universitare in anul 1 de la Facultatea de Management prin implicarea in programe remediale a unui nr. de 200 de studenti, care fac parte din categoria celor celor cu risc major de abandon;
OS2. Cresterea ratei de promovabilitate a studentilor la finalul anului I de studiu.
OS3. Imbunatatirea competentelor socio – profesionale a studentilor si cresterea gradului de adaptabilitate la cerintele pietei fortei de munca.

Motivatia proiectului:
Performanta de ansamblul a unei comunitatii este conditionata de calitatea si rezultatele sistemului educational. Aflat intr-un context marcat de profunde transformari la nivel strategic si operational, sistemul educational universitar din Romania se adapteaza si incearca sa raspunda cat mai bine la toate provocarile si oportunitatile generate. Prezentul proiect isi propune analiza cauzelor si proiectarea, respectiv aplicarea unui pachet de activitati care sa previna si sa limiteze riscul de abandon al studiilor universtare manifestat la nivelul studentilor din anul I, din Facultatea de Management, ASE Bucuresti.

Provocarile majore ale proiectului:

 • trecerea la un învăţământ competitiv, creativ și aplicativ, orientat către formarea de aptitudini şi competenţe cerute pe piaţa forţei de muncă;
 • cresterea gradului de angajabilitate al studenţilor după finalizarea studiilor universitare sau în timpul acestora;
 • reducerea ratei de abandon școlar la nivelul ciclului de licență;
 • oferirea unor servicii educationale si conexe adaptate nevoilor beneficiarilor sai.

Obiectivul general al proiectului:
Prevenirea si remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din Bucuresti prin integrarea in programe remediale a unui nr. de 200 de studenti, aflati in situatia de risc de abandon si prin implementarea unui program de coaching, dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră pt.aceeasi colectivitate de studenti.

Obiective specifice:
OS1. Reducerea numarul de studenti care abandoneaza studiile universitare in anul 1 de la Facultatea de Management prin implicarea in programe remediale a unui nr. de 200 de studenti, care fac parte din categoria celor celor cu risc major de abandon;
OS2. Cresterea ratei de promovabilitate a studentilor la finalul anului I de studio.
OS3. Imbunatatirea competentelor socio – profesionale a studentilor si cresterea gradului de adaptabilitate la cerintele pietei fortei de munca.

A.I. Implementarea unor masuri de constientizare privind riscurile asociate abandonului universitar in randul studentilor anului I ai facultatii de Management
A.II. Dezvoltarea unor programe remediale pt. studenți
A.III. Dezvoltarea unui program de ȋndrumare, sprijin și tutorat pt.studentii din grupul tinta
A.IV. Activitati de consiliere profesionalǎ și orientare ȋn carierǎ
A.V. Proiectarea si implemenarea activitatilor de coaching, dezvoltare personala si dezvoltarea competentelor socio – emotionale
AVI. Organizarea a douǎ ateliere integrate de lucru pt. schimbul de bune practici și dezvoltarea competenţelor pt.40 de student
AVII. Organizarea a 8 vizite de studii cu membrii grupului tinta

Grupul tinta (GT) al proiectului: 200 studenti din anul I, invatamant de licenta, de la Facultatea Management din ASE Bucuresti.
Repartizarea GT pe durata celor doi ani de implementare ai proiectului va fi: 100 de studenti in anul I din anul universitar 2017 – 2018 si respectiv 100 de studenti in anul I din anul universitar 2018 – 2019.
Toţi studenţii din anul 1 de la Facultatea de Management sunt eligibili pentru a face parte din grupul ţintă al proiectului!

In cadrul criteriilor de selecţie se va acorda prioritate:

 • studenţilor ce au intrat la facultate cu medii mai mici la examenul de bacalaureat;
 • aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum sunt:
  • provin din familii cu venituri mici;
  • provin din mediul rural;
  • sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
  • provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;
  • sunt de etnie romă.

Director de grant: Prof.univ.dr. Razvan Catalin Dobrea. Mail: razvan.dobrea@man.ase.ro
Expert managementul riscului de abandon: Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu. Mail: nadia.ciocoiu@man.ase.ro. Tel: 040 213191900, int. 247.
Secretariat proiect: Cladirea Mihai Eminescu, etajul 5, Sala 1502, Calea Dorobanti, nr. 41. Sector 1, Bucuresti. Program secretariat: Luni – joi: orele 11.00 – 14.00

ne2
Dragi studenti,


Daca vreti sa stiti cum sa aveti timp, cum sa il impartiti astfel incat sa aveti succes, va asteptam miercuri 27 martie, la ora 15.00 la sala 1516 pentru workshop-ul cu tema “Managementul timpului”.

Sesiunea moderata de d-nele consilieri Maria Liana Lacatus si Camelia Staiculescu este oferita gratuit studentilor anului I ai Facultatii de Management, in cadrul proiectului ManPro.
Afis eveniment

 

Va asteptam cu mare drag !
Echipa MANPro.